IZVJEŠTAJ 30.11.2018.

Neto vrijednost imovine

1.626.977,44 KM

Neto vrijednost imovine po udjelu
0,9689 KM

IZVJEŠTAJ 10.12.2018.

Neto vrijednost imovine

1.546.638,34 KM

Neto vrijednost imovine po udjelu
0,9211 KM

Kategorija: OAIF POLARA ADRIATIC FOND AKTI
Poredaj dokumente po filteru:
Naziv | Datum
Dokumenti:
pdf.png STATUT - OAIF Polara Adriatic Fond
Objavljeno: 14-11-2018
Veličina: 1.03 MB
pdf.png PROSPEKT - OAIF Polara Adriatic Fond
Objavljeno: 14-11-2018
Veličina: 1.08 MB
pdf.png Rješenje KHOV o potpunom preoblikovanju
Objavljeno: 14-11-2018
Veličina: 3.3 MB
Copyright ©2018 DUIF „Polara Invest“. Sva prava zadržana