pozadina

BL BERZA

OBVEZNICE

Kategorija: DUIF POLARA INVEST IZVJEŠTAJI SKUPŠTINE EMITENATA
Poredaj dokumente po filteru:
Naziv | Datum
Dokumenti:
doc.png Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara „SEMBERIJA PD“ ad
Objavljeno: 11-11-2018
Veličina: 180.57 KB
doc.png Aerodromi Republike Srpske Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 26.10.2018. godine
Objavljeno: 10-11-2018
Veličina: 187.45 KB
doc.png Vodovod A.D. Pisano glasanje Skupština akcionara zakazana za 01.10.2018. godine.
Objavljeno: 10-11-2018
Veličina: 182.28 KB
doc.png Izvještaj sa Skupštine ZIF Fortuna fond Cazin održane 25.09.2018. HOT
Objavljeno: 06-10-2018
Veličina: 14.71 KB
doc.png Zmif Invest nova fond Bijeljina -13.08.2018.
Objavljeno: 06-09-2018
Veličina: 178.82 KB
docx.png Zaif Euroinvestment fond Banja Luka- 07.08.2018
Objavljeno: 06-09-2018
Veličina: 20.26 KB
doc.png Čajavec Mega Banja Luka PG -06.08.2018 HOT
Objavljeno: 06-09-2018
Veličina: 234 KB
doc.png PISANO GLASANJE HETR 17.07.2018
Objavljeno: 20-07-2018
Veličina: 174.99 KB
doc.png PISANO GLASANJE HEDR 13.07.2018
Objavljeno: 20-07-2018
Veličina: 180.22 KB
doc.png PISANO GLASANJE USHA 13.07.2018
Objavljeno: 20-07-2018
Veličina: 182.69 KB
Copyright ©2018 DUIF „Polara Invest“. Sva prava zadržana