IZVJEŠTAJ 30.09.2018.

Neto vrijednost imovine

8.853.263,68 KM

Neto vrijednost imovine po udjelu
5,2723 KM

IZVJEŠTAJ 18.10.2018.

Neto vrijednost imovine

8.824.085,96 KM

Neto vrijednost imovine po udjelu
5,2549 KM

Kategorija: OAIF ADRIATIC BALANCED REVIZORSKI IZVJEŠTAJI
Copyright ©2018 DUIF „Polara Invest“. Sva prava zadržana