AZIF JAHORINA KONSEKO INVEST”

 • Naziv: Akcijski zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom “Jahorina Conseko invest” ad Pale - u preoblikovanju
 • Skraćeni naziv: Akcijski ZIF “Jahorina KOIN” ad Pale-u preoblikovanju
 • Adresa sjedišta: Srpskih Ratnika bb Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Telefon: +387 51/ 226-770
 • Fax: +387 51/ 226-774
 • E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Web site: www.polara-bl.com
 • Naziv registarskog suda: Okružni privredni sud Istočno Sarajevo, 89-02-00005-09
 • MB: 01961616
 • JIB: 4401817760006
 • Osnovni kapital: 118.176.000,00KM
 • Nominalna vrijednost akcija: 1.969.600
 • Nominalna vrijednost akcije: 60 KM
 • Transakcioni račun: 551-060-00021099-92 Unicredit Bank Banja Luka, 555-002-00152945-89 Nova Banka ad Banja Luka, 567-491-2200001-87 Sberbank ad Banja Luka
 • Devizni račun: 567-491-22000001-87, Sberbank, Banja Luka
 • Revizorska kuća: Vral Audit doo Banja Luka
 • Depozitar: Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
 • Visina naknade Društva za upravljanje imovinom: 1,95%