ZAIF PRIVREDNIK INVEST

 • Naziv: Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom “PRIVREDNIK INVEST ” ad Banja Luka - u preoblikovanju
 • Skraćeni naziv: ZAIF “PRIVREDNIK INVEST” ad - u preoblikovanju
 • Adresa sjedišta: Petra Preradovića br.21, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Telefon: +387 51/ 226-770
 • Fax: +387 51/ 226-774
 • E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Web site: www.polara-bl.com
 • Naziv registarskog suda: Okružni privredni sud Banja Luka, 7-16-00
 • MB: 01956809
 • JIB: 4401640810008
 • Osnovni kapital: 50.729.168,00 KM
 • IUkupan broj akcija: 1.079.344
 • Nominalna vrijednost akcije: 47,00 KM
 • Transakcioni račun: 555-007-00032174-56 Nova Banka ad Banja Luka
 • Devizni račun: 555-110-10102778-55 Nova Banka ad Banja Luka
 • Revizorska kuća: Vral Audit doo Banja Luka
 • Depozitar: Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
 • Visina naknade Društva za upravljanje imovinom: 1,75%