DUIF POLARA INVEST

OAIF ADRIATIC BALANCED

OAIF JAHORINA KOIN

OAIF POLARA ADRIATIC

OMIF PRIVREDNIK INVEST

DUIF Polara Invest

Društvo za upravljanje zatvorenim investicionim fondom „Polara Invest“ a.d. Banja Luka osnovano je 2000. godine. U početnoj fazi, Društvo je organizovalo prikupljanje i ulaganje vaučera građana u „Polara Invest Fond“, a zatim te vaučere uložilo u preduzeća u Republici Srpskoj. U međuvremenu, vaučeri građana su transformisani u akcije, tako da Društvo upravlja akcijama Fonda u tim preduzećima. Krajem 2015. godine, Društvo je dobilo dozvolu za upravljanje i fondom „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale. Krajem septembra 2016. godine, Društvo je dobilo dozvolu za upravljanje i fondom „Privrednik Invest“ a.d. Banja Luka.

Danas, Društvo radi na upravljanju portfeljem svakog od navedenih fondova, u cilju zaštite interesa akcionara fondova.

Opširnije

Copyright ©2018 DUIF „Polara Invest“. Sva prava zadržana